08.09.2022

Відкрита лекція

12.09.22 о 14.30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Грузін Наталії Вячеславівни для групи ПМ 19 і ПМ-21ст.

Тема лекції :Фізичні основи оптичного неруйнівного контролю.

Посилання на відкриту лекцію https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac27b886026d24ca6afbf696fa7859b84%40thread.tacv2/1661699143045?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%220892c2a5-91f9-4ef8-b730-57d98ffb5115%22%7d

?>
вверх