22.02.2022

Відкрита лекція

25.02.2022 о 09:30 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Живцова Л.І. для груп АУТП-20+ст. Тема лекції «Структурний і кінематичний аналіз робота маніпулятора».

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94672e54090b4dee9f443636d5f99ef6%40thread.tacv2/1645181608183?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f1147875-1705-420a-95e8-a68d3f9e40af%22%7d

?>
вверх