11.02.2022

Відкрита лекція

15.02.2022 об 11:00 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри економічної теорії та права Скачедуб С. А. для груп АРХ-19-1, АРХ-19-2, АРХ-19-3, АРХ-19-4п, АРХ-19-5п, тема лекції: “Основи адміністративного права”.

Посилання на відкриту лекцію:    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abedc562431614a438e92cf34fd56ecac%40thread.tacv2/1644146309354?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%226462af7e-66e9-4b1e-9768-2aafb9dda12a%22%7d

?>
вверх