20.02.2024

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»

Шановні колеги!
Український державний університет науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр
«Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі

VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 21-22 березня 2024 р.

 

Мета конференції – залучення зацікавлених осіб до обговорення та визначення шляхів та методів інформаційного, управлінського, правового, культурного, технічного, технологічного, інжинірингового та документального забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів на підприємствах, в наукових, творчих організаціях та навчальних закладах.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, угорська.

Конференція запроваджена МОН України, лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України № 21/08-57 від 12.01.2024 року за № 90 у переліку.

Науково-тематичні секції конференції:
1. Управління проєктами та програмами.
2. Моделювання в економіці та управлінні проєктами.
3. ІТ-технології в управлінні. Штучний інтелект та інформаційні технології в економіці, управлінні проєктами та бізнесі.
4. Перспективи використання концепції комплаєнс в умовах промислових підприємств.
5. Менеджмент інноваційного розвитку.
6. Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності: сучасні виклики і тенденції розвитку.
7. Менеджмент, охорона, захист, експертиза та розпорядження правами інтелектуальної власності в контексті їх використання в інноваційних проєктах. Трансфер технологій.
8. Інформаційне, документальне, патентно-інформаційне забезпечення впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності підприємств, наукових організацій та навчальних закладів.
9. Інтелектуальне підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку держави.

Матеріали доповідей будуть опубліковані у формі електронного збірника наукових праць конференції на сайті Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій в розділі «Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами», а також планується розміщення збірника наукових праць в репозитарії Українського державного університету науки і технологій.

Детальніше – в інформаційних матеріалах.

?>
вверх