16.09.2021

Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

15 вересня 2021 року відбувся вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів» організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Було представлено три розлогих і об’ємних доповіді – «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів» (заступниця голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олена Єременко), «Законодавчі ініціативи Національного агентства у сфері формування простору академічної доброчесності» (представник НАЗЯВО Іван Назаров), «Використання програмних продуктів для забезпечення академічної доброчесності навчально-методичних матеріалів» (голова Unicheck Андрій Сідляренко). Ведучі вебінару разом з модератором Олександрою Осіюк розглянули важливі і актуальні питання щодо обсягу і видів навчально-методичного забезпечення, нормативної бази, яка визначає підходи до НМЗ, вимоги та рекомендації до оформлення та змісту навчально-методичних матеріалів, силабусу у контексті акредитації освітніх програм, плагіату в контексті НМЗ, авторського права, відкритості інформаційного простору ЗВО, законодавчі ініціативи НА у сфері формування простору академічної доброчесності, перевірки текстів на наявність неправомірних запозичень і плагіату тощо. Від кафедри ДРАС Архітектурного факультету ПДАБА у вебінарі брав участь завідуючий кафедрою Олександр Харлан. Дякуємо організаторам та ведучім за цікаву й актуальну інформацію, а учасникам за численні питання і повідомлення.

?>
вверх