27.10.2022

Вчера Рада вирішила

25 жовтня відбулося чергове засідання Вченої ради ПДАБА. Через відрядження голови Вченої ради ректора Миколи САВИЦЬКОГО, головуючим на засіданні було обрано в.о. ректора, проректора з наукової роботи Владислава ДАНІШЕВСЬКОГО.
Одностайним рішенням Вчена рада рекомендувала МОН України присвоїти вчене звання доцента по кафедрі українознавства, документознавства та інформаційної діяльності кандидатці філологічних наук Ларисі БОГУСЛАВСЬКІЙ.
Про підсумки вступу до академії у 2022 році доповів відповідальний секретар приймальної  комісії Павло ФІСУНЕНКО. Він відзначив, що попри усі складнощі вступної кампанії, за всіма спеціальностями і освітніми рівнями станом на 25 жовтня зараховано 1737 студентів (що на 95% більше, ніж у 2021 р.), з яких 498 осіб – за кошти державного бюджету (що на 7% більше, ніж в 2021 р.) і 1239 – за кошти фізичних та юридичних осіб (що на 194% більше, ніж в 2021 р.)
Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» було зараховано 870 студентів (за державним замовленням – 294, за кошти фізичних та юридичних осіб – 576), що у порівнянні з 2021 роком на 81% більше. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» зараховано 867 студентів (за державним замовленням – 204 особи, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 663, що у порівнянні з 2021 роком на 111% більше). Вступ до аспірантури також пройшов успішно. Всього прийнято 38 аспірантів (у порівнянні з 13 у попередньому році; зростання на 192%).
Конкуренція у сфері надання освітніх послуг для здобуття вищої освіти, складна воєнна та безпекова ситуації в державі, велика кількість ЗВО, які готують фахівців за спорідненими спеціальностями, чисельні зміни до порядку прийому у 2022 році суттєво ускладнювали вступну кампанію. Але злагоджена робота усіх структурних підрозділів приймальної комісії дала змогу залучити до академії велику кількість здобувачів майже за всіма освітніми рівнями, спеціальностями та формами навчання. На закінчення свого виступу, Павло ФІСУНЕНКО окреслив деякі труднощі, що виникли під час вступної компанії, та запропонував перелік рішучих та ефективних заходів для їх подолання. Доповідь відповідального секретаря приймальної комісії та запропонований ним план майбутньої роботи одержали одностайну підтримку членів Вченої ради.
Проректор з науки Владислав Данішевський доповів:
– про рекомендацію до друку статей у науковому та інформаційному журналі «Український журнал будівництва та архітектури» № 5,2022 рік;
– про висунення кандидатур професорів Віктора ДЕРЕВ’ЯНКА та Леоніда ХМАРИ на призначення Стипендії Кабінету Міністрів України.
Завідувач  відділу аспірантури та докторантури Ігор Соколов доповів:
– про  затвердження наукових керівників аспірантів   ДВНЗ ПДАБА  прийому 2022 року;
– про надання права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 051 «Економіка» Світлані МАЩЕНКО.
Ці питання члени Вченої ради також підтримали одноголосно.
?>
вверх