05.11.2020

ВЧЕНА РАДА ПРАЦЮЄ

Засідання  Вченої ради академії проходило  27 жовтня у дистанційному режимі.

Всі матеріали було відправлено ученим секретарем на корпоративну пошту кожному члену вченої ради для ознайомлення. Голосування проходило у відкритому режимі із залученням технічних засобів зв’язку.

Ще одна особливість цього засідання  Вченої ради – воно почалося на піднесеній ноті: дипломи та посвідчення академіків Академії будівництва України із рук ректора ПДАБА, голови Вченої ради ПДАБА та керівника обласної організації Академії будівництва України  М. В. Савицького отримали гідні науковці ПДАБА – О. П. Носенко, В. В. Данішевський, М. В. Бордун та Р.Б. Папірник.

Дипломом III ступеня за перемогу у відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки – патент на корисну модель «Навантажувач для відновлювальних робіт на транспортних мережах» нагороджені автори С. В. Шатов, А. С. Бєліков,  К. А. Крекнін та О.К. Резник.

Конкурс на вакантні посади пройшли:

Коваль Олена Олександрівна доцент каф. ЗБК,

Мороз Ліна Вікторівна доцент каф.ТБМВК ,

Шматков Григорій Григорович професор каф. Екології та навкоишнього середовища,

Налисько Микола Миколайович професор  каф. БЖД,

Панченко Тамара Федотівна професор  каф. Арх.пр.та містобуд.,

Мироненко Віктор Павлович професор каф. ОА,

Успенський Максим Сергійович доцент каф. ОА,

Саньков Петро Миколайович професор каф. Арх-ри,

Петльований Євген Олександрович доцент каф. Ата К-ІТ,

Ляшко Дмитро Юрійович доцент каф. Фінансів, обліку та маркетингу.

Звання доцента присвоєно:

Берлов Олександр Вікторович каф. БЖД,

Ткач Таїсія Вячеславівна  каф. ПОВ,

Сологубова Світлана Вікторівна каф. Фіз.виховання і спорту,

Дахно Олег Олександрович каф. Буд.і дорож.машин,

Кандидатом на призначення Державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшановування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні обрано Дриголу Крістіну Володимирівну, асистента кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.

Були розглянуті інші питання порядку денного:

Про стан виховної роботи зі студентами.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної, кадрової та виховної роботи Іванцов С.В.

 Про роботу з іноземними студентами.

Доповідач –  начальник центру по роботі з іноземними студентами Спільник М.А.

Про затвердження Положення про відділення дистанційної освіти Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ДВНЗ ПДАБА.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної, кадрової та виховної роботи Іванцов С.В.

Про затвердження Положень про будівельний факультет, про Вчену раду будівельного факультету, про навчально-методичну раду будівельного факультету

Доповідач-декан будівельного факультету, д.т.н., проф. Нікіфорова Т. Д .

У розділі Різне була розглянута низка поточних питань:

про зміну в складі наукового керівництва , про надання права наукового керівництва , про уточнення теми дисертаційної роботи , про проведення міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в XXI столітті» та про затвердження збірки тез доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в XXI столітті» в електронному варіанті.

Усі рішення приймалися одностайним голосуванням, за рідким виключення, коли один або кілька членів Вченої ради мали альтернативну думку.

?>
вверх