06.05.2024

Вчена Рада: новий відлік

Першого травня відбулося перше засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» у складі Українського державного університету науки і технологій.

Перше розглянуте питання порядку денного – «Про формування складу Вченої ради ННІ «ПДАБА». Згідно вимог п. 3 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», на підставі рішення Конференції трудового колективу ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та на підставі результатів таємного голосування на зборах Студентської ради 26 квітня 2024р. видано наказ «Про формування складу Вченої ради ННІ «ПДАБА».

Вчена рада таємним голосуванням обирала голову Вченої ради ННІ «ПДАБА». Новим головою Вченої ради академії майже за цілковитої підтримки колег – 45 голосів «за»/3 «проти» – обрано професора Владислава Валентиновича ДАНІШЕВСЬКОГО.

На засіданні було затверджено план роботи Вченої ради на період травень – липень.

Вчена рада розглянула питання:
– «Про стан профорієнтаційної роботи», доповідач – заступник відповідального секретаря приймальної комісії Наталія ГРУЗІН;
– «Про анкетування», доповідач – заступник начальника відділу контролю якості та методичної роботи ННЗЯО УДУНТ Віолетта ФЕДІНА;
– «Про оновлення переліку гарантів освітніх програм спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.»

Гарантом освітньо-професійної програми «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти призначено завідувача кафедри публічного управління та права, кандидата держуправління, доцента Олену КАХОВИЧ. Доповідав – заступник завідувача ННЦ ЗЯО Павло НАЖА.

Вчена рада також розглянула питання зміни та надання права наукового керівництва роботою окремих аспірантів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка», 132 «Матеріалознавство».

Розпочато новий відлік в роботі Вченої ради. Бажаємо плідної колективної роботи.

?>
вверх