26.05.2023

Вчена Рада: не втратити перспективу

23 травня відбулось чергове засідання Вченої ради ПДАБА. З погляду на порядок денний, військовий стан, постійні російські ракетні обстріли та  непросту фінансову ситуацію, нинішне засідання вбачалось досить емоційним.

І все ж, добра традиція починати засідання Вченої ради з позитиву не була порушена. Голова Вчерої ради ректор Микола САВИЦЬКИЙ  щиро привітав і урочисто вручив атестат професора Володимиру Волчуку, завідувачу кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів . Групі працівників академії було також вручено посвідчення учасника Асоціації випускників і друзів ПДАБА. Серед них – відомий в академії професор , Почесний пенсіонер Кабінету Міністрів України Анатолій БЕРЕЗЮК,  випускниця академії 1994 року Катерина СОСНИЦЬКА, а нині заступник начальника департаменту з гуманітарних питань Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Дніпропетровській області.

Відзначимо, кожне винесене на розгляд Вченої ради питання порядку денного було продиктоване часом, який вимагає кардинальних та ефективних рішень.

Начальник відділу працевлаштування та практичної підготовки «Кар’єрний ХАБ» Ганна ПОЛЗІКОВА  доповіла  про «Стан підготовки до проведення літніх навчальних виробничих практик». Попри ситуацію, вимоги до якості підготовки фахівців-будівельників тільки зростають.

Про план заходів Адміністративно-господарчої частини академії на літній період доповів проректор Максим БАБЕНКО. Літо – саме час підготовки до зими, яка за прогнозами енергетиків, буде складною через великі руйнації інфраструктури.

Про процес цифровізації та розвиток ІТ технологій доповіла

проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА. Пройдений шлях, системний підхід до питання, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та технічного персоналу, рух у фарватері світових тенденцій, доповідач продемонструвала у презентації.

Вчена рада розглянула низку важливих питань.
– Про внесення змін до установчих документів відокремленого структурного підрозділу «Науково-технічний ліцей цифрових технологій та дизайну» ПДАБА
– Про затвердження Стандарту ПДАБА ОР-10-23 «Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури»
– Про зміни до розподілу ліцензованого обсягу підготовки  здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр
– Про заміну гарантів освітніх програм спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Про припинення набору на освітньо-наукову програму «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання».

Питання «Про затвердження результатів роботи комісії з оптимізації складу НПП і працівників академії» викликало дискусію.  Голові комісії професору Анатолію БЄЛІКОВУ довелося детально викласти принципову позицію робочої комісії щодо виваженості і обгрунтованості  запропонованих кроків з оптимізації складу науково-педагогічних та інших працівників академії, що дозволять не втратити якість освітнього процесу та зберегти робочі місця. Зміни торкнуться багатьох кафедр і, зокрема, Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, які змінять статус і підпорядкування.

Після досить тривалої дискусії рішення про затвердження результатів роботи комісії з оптимізації складу НПП і працівників академії було прийняте більшістю голосів.

Вчена рада прийняла ряд інших важливих рішень:
– визнано результати підвищення кваліфікації за курсом стажування: «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» науково-педагогічного працівника НІКІФОРОВОЇ Тетяни Дмитрівни, що вперше призначена на керівну посаду (декан);
– внесено зміни та доповнення в освітньо-наукову програму здобувачів третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
– рекомендовано до поширення в мережі інтернет статей електронного наукового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»;
– затверджено редакційну колегію науково-практичного журналу «Український журнал будівництва та архітектури» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальностями 132, 191, 192, 194, 263;
– призначено наукового керівника та затверджено тему дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» Євгену ПЛАХТІЮ;
– рекомендовано до друку підручники «Цивільний захист» та «Охорона праці в будівництві» (під загальною редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора А.С. БЄЛІКОВА).

Вчена рада розглянула усі питання порядку денного, прийняла рішення відповідно до регламенту. Головуючий на засіданні ректор Микола САВИЦЬКИЙ подякував за роботу і відверту дискусію щодо кроків з подальшого розвитку академії. І запевнив, що усі складні рішення будуть обговорюватись на загалі, зокрема, на конференції трудового колективу.

?>
вверх