01.04.2024

Вчена Рада: наукова робота, міжнародне співробітництво, освітні програми

26 березня Вчена рада ПДАБА зібралась на чергове засідання. Головуючим було обрано голову Комісії з питань реорганізації Академії, проректора з наукової роботи Владислава ДАНІШЕВСЬКОГО.

За усталеною традицією засідання розпочали із вручення атестатів доцента, професора, дипломів та подяк за успіхи в навчанні, науці, конкурсах. Цього дня члени Вченої ради щиро вітали:
– Вероніку ЧАЛУ, яка отримала диплом доктора економічних наук, захистивши дисертацію за спеціальністю  «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
– Анатолія ЗЕЛЕНСЬКОГО, який отримав атестат професора по кафедрі будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів;
– Миколу НАЛИСЬКО, атестат професора по кафедрі безпеки життєдіяльності;
– Володимира ГРЯНИКА, атестат доцента по кафедрі Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій;
– Єлизавету НІЩЕНКО, яка отримала подяку за перемогу в обласному етапі ХХІV Міжнародного конкурсу української мови імені Петра ЯЦИКА (2 місце серед студентів ЗВО).

Найперше, Вчена рада розглянула виборні справи. Таємним голосуванням було затверджено наступні рішення:
– щодо присвоєння вченого звання доцента та подання цього рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН України по кафедрі економічної теорії та міжнародних економічних відносин к.е.н. Світлани МОРОЗОВОЇ;
– щодо конкурсного відбору на вакантні посади:
– щодо обрання Іллі ІЛЬЄВА, к.т.н., доц. на посаду  доцента кафедри експлуатації та ремонту машин,
– щодо обрання Дениса РИЧКИ, к.ю.н. на посаду доцента кафедри публічного  управління та права.

ВЧЕНА РАДА ВСЕБІЧНО РОЗГЛЯНУЛА СТАН НАУКОВОЇ РОБОТИ В АКАДЕМІЇ, що важливо з погляду на сучасну тенденцію трансформації вишів в науково-освітні заклади.

Про «Підсумки науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва академії за 2023 р. та завдання на 2024 р.» доповів проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ. Він підкреслив, що, через величезні руйнації інфраструктури і потреби післявоєнного відновлення, будівельні науки набувають небаченої раніше актуальності  і представив презентацію про нинішній стан справ. (ознайомитись із деякими важливими слайдами можна в фотоблоці посту).

«Про участь студентів у наукових дослідженнях» доповіла провідний інженер з НДР студентів Світлана ЦЕКІНА.

«Про роботу Ради молодих вчених» розповіла голова Ради молодих вчених  к.т.н., доцент Наталія ГРУЗІН.

ВЕЛИКИЙ І ВАЖЛИВИЙ БЛОК ПИТАНЬ СТОСУВАВСЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. Відчувати ринкові тенденції і працювати на випередження злагоджено та відповідально закликав усіх причетних під час своєї доповіді завідувач  Навчально-наукового центру освітньої діяльності к.т.н., доцент Павло НАЖА. Вчена рада затвердила відкриття актуальних освітніх програм:
– «Міське будівництво та господарство» (бакалаври та магістри);
– «Будівництво та експлуатація споруд атомної та теплової енергетики»  (магістри);
– «Маркетинг та бізнес-аналітика» (магістри);
– «Урбоекологія» (магістри).

Також було затверджено перелік освітніх програм, за якими здійснюватиметься прийом на навчання у 2024 році.

ВЧЕНА РАДА ПОГОДИЛА закриття Відокремленого структурного підрозділу «Науковий ліцей цифрових технологій та дизайну Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» у зв’язку із його перепідпорядкуванням об’єднавчому університету – УДУНТ.

Назріли й інші зміни в структурі академії. Вирішено ліквідувати кафедру фізичного виховання та спорту та створити натомість кафедру фізичного виховання та основ здоров’я, що передбачає більш цілеспрямовану роботу з різними категоріями населення та стану.

НА ЗАСІДАННІ:
– затверджено Положення про науково-технічну раду ПДАБА;
– рекомендовано для поширення в мережі інтернет статей електронного наукового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»;
-підтримано кандидатури
Олександра БАБАЧЕНКА,  доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, директора Інституту чорної металургії НАН України щодо обрання членом-кореспондентом НАН України та
Олександра ШИМАНОВСЬКОГО, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, генерального директора  ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського»,  д.т.н., професора  щодо обрання академіком НАН України.

На своєму засіданні Вчена рада колегіально прийняла ряд інших рішень. Зокрема, рекомендовано кращих працівників  до нагородження Грамотами Дніпровського міського Голови та Подяками МОН України.

?>
вверх