30.08.2023

Вчена рада: напередодні нового навчального року

Вчора, 29 серпня, відбулось чергове засідання Вченої ради академії. Відразу зазначимо, що було воно особливим. Оскільки колектив, по-перше, готується до початку навчального року – лишились лічені дні. А по-друге, академія згідно розпорядження Кабінету Міністрів України має стати складовою Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ).

Об’єднавчий процес – подія непроста. Багато питань, що виникали у колег, роз’яснив гість нинішнього засідання Вченої ради, в. о. ректора УДУНТ Костянтин СУХИЙ. У ході спілкування з колективом академії він, зокрема, наголосив, що метою об’єднання не є скорочення штатів або зменшення фінансування. Навпаки, дякуючи суттєвому укрупненню об’єднаного закладу освіти, сумарне бюджетне фінансування збільшиться. Не буде й освітнього перепрофілювання. Об’єднання зусиль колективів дозволить вигравати потужніші гранти та реалізовувати амбітніші наукові та міжнародні проекти. До кінця поточного року будуть вирішуватись організаційні питання, тож колектив має спокійно працювати над своїми поточними завданнями.

У зв’язку з відрядженням голови Вченої ради ректора Миколи САВИЦЬКОГО, головуючим на засіданні Вченої ради одностайно було обрано в. о. ректора, проректора з наукової роботи Владислава ДАНІШЕВСЬКОГО. Щоправда, ректор хоч віртуально, але був присутній на засіданні. Він в онлайн форматі представив нових Почесних докторів академії.

ВЧЕНА РАДА АПЛОДИСМЕНТАМИ ВІТАЛА ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ПОЧЕСНИМ ДОКТОРАМ ПДАБА:
– доктору філософії, доценту, заступнику декана з міжнародних відносин факультету цивільного будівництва Словацького технічного університету в м. Братислава Роману РАБЕНЗАЙФЕРУ за особистий  внесок у розвиток Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, а саме – організацію науково-технічного співробітництва, виконання спільних міжнародних наукових та академічних програм, розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів і викладачів університетів;
– генеральному директору Інституту дослідження металу і нових матеріалів у м. Хучжоу (Китай), і ТОВ «Розвиток іноземних експертів у Чжецзяні Цзяньху» Стівену Фенгу за особистий  внесок у розвиток Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, а саме – за активну співпрацю в галузі науково-освітньої діяльності, створенні і дослідженні нових матеріалів, зокрема, нанокомпозитів, а також – за розробку спільного перспективного освітнього проєкту.

Головуючий на засіданні Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ виконав ще одну почесну місію з відзнаки працівників академії. Почесну відзнаку за значний внесок у розвиток академії було вручено завідувачу Навчально-наукового центру освітньої діяльності, кандидату технічних наук, доценту Павлу НАЖІ. Грамотою академії за сумлінну багаторічну працю відзначено кандидата архітектури, декана архітектурного факультету Олександра ХАРЛАНА. Грамотою Дніпропетровської облдержадміністрації за активну участь в науково-освітньому проєкті для обдарованої учнівської молоді «Один день з професором» нагороджена доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Тетяна ЯКОВІШИНА.

Вчена рада була поінформована про часткові зміни у своєму складі, які відбулися відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та положення про Вчену раду Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

ВЧЕНА РАДА РОЗГЛЯНУЛА ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Про перенесення питання “Підсумки роботи  колективу академії за  2022-2023 н.р. та завдання на 2023-2024 н.р.” в зв’язку з відрядженням ректора.

Проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА доповіла
- Про підсумки акредитації за 2023й рік та план акредитації на 2024р.
- Про початок навчального року.
- Про внесення змін до освітніх програм.
- Про затвердження змін у структурі академії.
- Про затвердження Положення про музей історії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
- Про затвердження освітніх програм та навчальних планів за спеціальностями за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
- Про оновлення переліку гарантів освітніх програм спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
- Про клопотання до Наглядової ради Придніпровської державної академії будівництва та архітектури взяти на себе функції Піклувальної ради відокремленого структурного підрозділу «Науковий ліцей цифрових технологій та дизайну» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

НА ЗАСІДАННІ БУЛИ ЗАТВЕРДЖЕНІ РЯД ВАЖЛИВИХ ДОКУМЕНТІВ:
- «Положення про лабораторію моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи.»
- «Положення про відділ профорієнтаційної роботи та маркетингу.»
- «Положення про гаранта освітньої програми спеціальності.»

Було заслухано та одноголосно схвалено річний звіт голови навчально-методичної ради Тетяни КРАВЧУНОВСЬКОЇ.

Вчена рада також розглянула ряд поточних питань освітньо-наукової діяльності академії та функціонування академічних видань:
- Про висунення кандидатур для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади іноземного члена Академії будівництва України (Дніпропетровське територіальне відділення) доктора філософії, доцента кафедри будівельних конструкцій, заступника декана з міжнародних відносин факультету цивільного будівництва Словацького технологічного університету в м. Братислава Романа РАБЕНЗАЙФЕРА.
- Про надання дозволу на викладання лекцій асистентам та старшим викидачам кафедр.
- Про рекомендацію до поширення в мережі інтернет статей електронного наукового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління».
- Про рекомендацію до друку статей у науково-практичному журналі «Український журнал будівництва та архітектури» № 4, 2023 р.
- Про рекомендацію до друку статей у збірнику наукових праць «Економічний простір, № 186, 2023 р.

Головуючий на засіданні Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ подякував членів Вченої ради за плідну і організовану роботу та побажав усім успішного нового навчального 2023-2024 року попри усі зовнішні виклики (війна, ракетні атаки, тривоги). Адже наші захисники докладають надлюдських зусиль, аби захистити мирні міста і селища, вигнати ворога з нашої країни. Наше ж завдання – якісно підготувати фахівців, здатних відбудувати зруйноване господарство України.

?>
вверх