01.05.2023

Вчена Рада: на міцному фундаменті традицій

Відбулось планове квітневе засідання Вченої ради ПДАБА. У зв’язку з відрядженням голови Вченої ради ректора Миколи САВИЦЬКОГО головуючим на нинішньому засіданні було одноголосно обрано в.о. ректора, проректора з наукової роботи Владислава ДАНІШЕВСЬКОГО.

ДОБРА ТРАДИЦІЯ РАДІТИ УСПІХАМ КОЛЕГ і відзначати кращих не була порушена і цього разу. Професор Сергій ШАТОВ розповів про участь студентів і науковців академії в Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос». Групі учасників в урочистій обстановці було вручено подяки і грамоти.

ПРО СТАН РОБОТИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ доповіла начальник відділу профорієнтаційної роботи та маркетингу Наталія ГРУЗІН. Систематичне проведення Днів відкритих дверей у змішаному форматі, з прямою трансляцією в соціальні мережі дає плідні результати. Доповідач зупинилась також на проблемних питаннях, запросила колег до більш активної участі в спільних проєктах з профорієнтації молоді, залучення абітурієнтів до діалогу.

Згідно подання проректора з навчально-виховної роботи Галини ЄВСЄЄВОЇ з порядку денного було знято питання «Про підсумки анкетування здобувачів освіти щодо якості», оскільки цю інформацію було розглянуто на засіданні Вченої ради у лютому 2023р. та на школі-семінарі педагогічної майстерності в березні цього року.

ВЧЕНА РАДА ЗАТВЕРДИЛА «Правила прийому до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у 2023 році».
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії ПДАБА, д.е.н., доцент Павло ФІСУНЕНКО.

На засіданні також прийнято рішення з наступних питань:
– Про затвердження освітніх програм за спеціальностями за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;
– Про визнання  результатів підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників ПДАБА у 2023 році;
– Про розподіл ліцензованого обсягу за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

СЕРЕД ІНШИХ ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ було прийнято рішення:
– про рекомендації до друку статей у науковому та інформаційному журналі «Український журнал будівництва та архітектури» № 2,2023 рік;
– про рекомендації до друку статей у збірнику наукових праць «Економічний простір» № 184, 2023 р.;
– про видання електронного збірника тез «Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Стародубовські читання – 2023», присвяченій 119-й річниці з дня народження академіка АН УРСР,  д. т. н., професора Кирила Федоровича Стародубова за темою «Актуальні проблеми матеріалознавства у будівництві і архітектурі та втілення нових наукових розробок в роботах з ліквідації наслідків бойових дій та у повоєнній відбудові України» (19 квітня 2023 р.)»;
– про переведення асистента кафедри фінансів, економіки та підприємництва Кірнос Олесю Валеріївну на посаду старшого викладача цієї кафедри;
– про надання права наукового керівництва роботою аспірантів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» кандидатові технічних наук, доценту кафедри дизайну та реконструкції архітектурного середовища Харченко Катерині Сергіївні;
-про зміну наукового керівника та теми дисертаційної роботи аспіранту Жовтопупу Кирилу Олександровичу.

Усі питання порядку денного було розглянуто і проголосовано згідно регламенту Вченої ради.

Головуючий в.о. ректора Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ подякував членам Вченої ради за плідну роботу в ході засідання і побажав успіхів у навчальній та науковій роботі.

?>
вверх