29.05.2022

Вчена рада: конструктивні рішення

Завдань, які треба нагально вирішувати, у зв’язку із поточною ситуацією в країні, у будь якій сфері життя накопичилось чимало. Тож і порядок денний планового засідання Вченої ради академії, що відбулося вчора під головуванням ректора ПДАБА професора Миколи Савицького, був досить насиченим.
Найперше ректор привітав і вручив Диплом Почесного професора академії колишньому випускнику, нині начальнику відділу маркетингу ТОВ «ЮДК , кандидату технічних наук Євгену Бринзіну.
Розгляд поточних питань почали з доповіді керівника учбово-виробничою практикою В.О. Скібіди про «Стан підготовки до проведення літніх навчальних виробничих практик». Про план заходів адміністративно-господарчої частини на літній період розповів проректор Д.М. Писаренко. З урахуванням звернення ректора щодо підготовки матеріально-технічної бази вишу до нового навчального року, доповідачі висловили своє бачення, яким чином організувати практику студентів з найбільшою користю для самих практикантів та своєї Альма-матер.
Понад актуальне питання висвітлила проректор з навчально-виховної роботи Г.П. Євсєєва у своїй доповіді «Про цифровізацію та розвиток ІТ технологій». Ось лише кілька меседжів із її доповіді і презентації. Ми знаходимося на порозі Четвертої промислової революції. Цифровізація – це проникнення цифрових та інноваційних технологій до бізнес-процесів, господарства, комунікацій, в усі сфери нашого життя. На думку засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба, мова йде про очікувану хвилю відкриттів, зумовлених розвитком можливостей – роботи, дрони, розумні міста, штучний інтелект, дослідження головного мозку… Три етапи цифровізації, покладені в основу реалізації операційного плану, передбачають певні кроки до2032 року.
Академія цілеспрямовано рухається по шляху цифровізації. В ПДАБА задіяні 16 мультимедійних комплексів, АСУ «СІГМА», цифрові робочі місця забезпечені доступом до Інтернету, організовано широку мережу покриття вільним Wi Fi, дистанційну освіту на 98% переведено на платформу Microsoft Office 365, введено в дію корпоративну електронну пошту…
До речі, більше інформації про цифровізацію взагалі і в академії, зокрема, можна знайти у блоці фотоілюстрацій.
На засіданні, як ми вже казали, було розглянуто велику низку питань, з яких прийнято відповідні рішення. А саме:
– затверджено Положення про конкурс електронних навчальних посібників;
– затверджено дизайн документів про вищу освіту (диплом бакалавра, диплом магістра, додатки до диплому);
– внесено в 2021- 2022 навчальному році тимчасових змін до освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
– затверджено освітню програму та навчальний план за другим магістерським рівнем (ОПП «Автомобільний транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» );
– рекомендовано до друку статті у збірник наукових праць «Економічний простір» № 181, 2022 р.;
– призначено доктора технічних наук, професора Бєлікова Анатолія Серафімовича науковим консультантом дисертаційної роботи здобувача освіти ІІІ рівня (доктор технічних наук) старшому науковому співробітнику к.х.н Таіровій Тамарі Миколаївні;
– утворено атестаційно-консультаційну службу з питань атестації здобувачів наукових ступенів та забезпечення діяльності спеціалізованих Вчених рад з присудження ступеня (PhD);
– внесенно зміни у графік навчального процесу 2021-2022 н.р. з підготовки доктора філософіі;
– внесено зміни та затверджено освітньо-наукові програми за третім рівнем вищої освіти;
– затверджено вартість надання освітніх послуг на денній та заочній формах навчання за ступенями «бакалавр» та «магістр» на 2022 – 2023 навчальний рік;
– затверджено вартість надання освітніх послуг для осіб з іноземним громадянством на денній та заочній формах навчання за ступенями «бакалавр» та «магістр», «доктор філософії» та підготовчому відділенні на 2022 – 2023 навчальний рік;
– затверджено вартість навчання (за рік) на денній та заочній формах навчання за ступенем доктора філософії та доктора наук на 2022 – 2023 навчальний рік.
Нинішнє засідання Вченої ради видалося тривалим, проте – плідним. Прийнято рішення, які дозволяють академії успішно діяти в умовах військового стану та вимушеної міграції населення, в тому числі – і молоді.
?>
вверх