06.07.2023

Вчена Рада: демократично та конструктивно

Четвертого липня відбулось чергове засідання Вченої ради ПДАБА, яке розглянуло велику низку питань стосовно окремих аспектів освітньо-наукової діяльності минулого навчального року та завдань на наступний.

Розпочалось засідання із відзначення кращих випускників-бакалаврів, відмінників навчання, активних членів студентської ради академії, вручення Грамот і Подяк заслуженим працівникам ПДАБА, атестатів доцента і професора групі викладачів-науковців. Цю приємну місію виконав голова Вченої ради, ректор, професор, доктор технічних наук Микола САВИЦЬКИЙ.

Члени Вченої ради щиро вітали колег:
КОБЗАР Надію, ВЕЧЕРОВА   Валерія, ПОПОВІЧЕНКО   Ірину  – з відзнакою за багаторічну плідну роботу;
ШЕХОРКІНУ Світлану – з присвоєнням вченого звання професора;
ГАЙДАР Анастасію, ЛЯХОВЕЦЬКУ-ТОКАРЄВУ Марину, ЖИВЦОВУ Людмилу –з присвоєнням вченого звання доцента.

Згідно порядку денному Вчена рада проголосувала за обрання кандидатури к.т.н., доц. МЕЩЕРЯКОВОЇ Ірини Віталіївни на присвоєння звання доцента по кафедрі безпеки життєдіяльності.

Значна група питань стосувалася суто аналізу результатів освітніх процесів. Про «Підсумки дипломного проєктування та роботи екзаменаційних комісій у 2023 р.» та «Підсумки літньої екзаменаційної сесії» доповів начальник  навчального відділу Грабовський І.С. Декани факультетів та директор ННІІОТ звітували за 2022-2023 навчальний рік.

Комісія з етики та академічної доброчесності ПДАБА відзвітувала за 2022-2023 навчальний рік, представила на затвердження План роботи на наступний навчальний рік, Положення про комісію, Кодекс академічної доброчесності ПДАБА. Голова комісії з питань етики й академічної доброчесності ПДАБА ЗІНКЕВИЧ О.Г. зазначила, що питанням доброчесності в академії приділяється чимало уваги на всіх рівнях, ця робота набула системного характеру.

Учасники засідання  також розглянули і затвердили План роботи Вченої ради на І півріччя 2023-2024 навчального року, запропонований головою Вченої ради, ректором САВИЦЬКИМ М.В.

Вчена рада розглянула і затвердила ряд важливих документів, а саме:
– Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів освіти у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.
– Про внесення змін та доповнень в освітньо-наукову програму здобувачів третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
– Про затвердження графіку навчального процесу на 2023-2024 н.р. (за очною та заочною формами навчання).
– Про затвердження Стандарту ПДАБА «Правила призначення та виплати стипендій здобувачам вищої освіти придніпровської державної академії будівництва та архітектури».
– Про затвердження змін до освітніх програм за першим (бакалаврським рівнем).
– Про затвердження Положення про порядок реалізації проєктів програм міжнародної співпраці у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.
– Про затвердження вартості надання додаткових освітніх послуг відокремленим структурним підрозділом «Науково-технічний ліцей цифрових технологій та дизайну» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на 2023-2024 навчальний рік

СЕРЕД ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОМУ, З ЯКИХ ПРИЙНЯТО ВІДПОВІДНІ РІШЕННЯ, БУЛИ І ТАКІ, ЩО СТОСУВАЛИСЯ:
– надання права наукового керівництва роботою аспірантів за спеціальністю  192 «Будівництво та цивільна інженерія» ГРЯНИКУ Володимиру Олександровичу, ДАДІВЕРІНІЙ Лілії Миколаївні, ЛАНДО Євгену Олександровичу, ВОЛЧКУ Денису Леонідовичу, за спеціальністю  263 «Цивільна безпека» – ПИЛИПЕНКО Олександру Володимировичу;
– підсумків проведення атестації аспірантів четвертого та докторантів другого року навчання;
– рекомендацій до видання матеріалів ІІІ Освітнього Форуму академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України», колективної монографії «Інституціональне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки» (автори Світлана ХАМІНІЧ, Павло ФІСУНЕНКО, Надія ФІСУНЕНКО, Поліна СОКОЛ, Світлана ГОРДІЙЧУК);
– друку статей у наукових та інформаційних журналах «Металознавство та термічна обробка металів», «Український журнал будівництва та архітектури» №3;
– висунення кандидатури д.т.н., доц. ШАТОВА Сергія Васильовича на призначення Стипендії кабінету міністрів України;
– рекомендації щодо переведення асистентів кафедри основ архітектури КОЦА О.С. та  ЗОБЕНКО Ю.О. на посади старших викладачів по цій кафедрі.

Члени Вченої ради були проінформовані про порядок визначення та зменшення коефіцієнту навантаження професорсько-викладацького складу. Питання викликало коротку дискусію, вихід з якої запропонував головуючий на засіданні Микола САВИЦЬКИЙ: невдоволення зрозуміле, але тут мають попрацювати керівники освітніх програм, приймальна комісія, аби сформувати повноцінно наповнені групи студентів.

Попри період відпусток, не було проблеми з кворумом та активністю учасників засідання. З погляду на велику кількість  питань, Вчена рада розглянула усе заплановане у стислий час, засідання пройшло демократично та конструктивно, рішення приймались таємним та відкритим голосуванням, згідно з регламентом.

?>
вверх