07.03.2024

Вчена Рада: аналізувати, вирішувати, діяти

27 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради ПДАБА, Головуючим на засіданні обрано голову Комісії з питань реорганізації ПДАБА, проректора з наукової роботи Владислава ДАНІШЕВСЬКОГО
На початку засідання, урочисто  вручено диплом доктора філософії Ользі КОГТЕВІЙ (науковий керівник — Анатлій БЄЛІКОВ).
 
Найперше Вчена рада розглянула виборні справи і  таємним голосуванням узгодила присвоєння вченого звання доцента та подання цього рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН кандидата технічних наук Олександра ТРЕГУБА (кафедра Автомобільних доріг, геодезії та землеустрою).
 
 На розгляд Вченої ради були винесені злободенні питання життєдіяльності колективу.
 
Про «Підсумки  прийому до аспірантури та докторантури, підвищення якості підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня першого та другого наукового ступеня та план роботи відділу аспірантури та докторантури на ІІ півріччя 2023-2024 навчального року» доповів завідувач відділу аспірантури та докторантури Ігор СОКОЛОВ. Вчена рада одноголосно схвалила підсумки прийому до аспірантури і докторантури, результати підготовки науково-педагогічних кадрів у 2023 році, затвердила план заходів щодо оптимізації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня освіти.
 
Серед інших розглянутих питань:
– «Про започаткування магістерської освітньої прогами «Будівництво та експлуатація споруд атомної та теплової енергетики» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
– «Про затвердження змін до бакалаврської освітньої програми «Архітектура та містобудування» за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”.
– «Про рекомендацію до друку статей у науково-практичному журналі «Український журнал будівництва та архітектури» № 1, 2024 рік.
– «Про рекомендацію до друку збірника тез «Матеріали науково-практичної конференції «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України».
– «Про рекомендацію до друку збірника тез «Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології забезпечення параметрів комфорту, енергоефективності і екологічності житлових будівель на основі смарт-технологій».
– «Про рекомендацію до друку колективної монографії «Механізм функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища».
– «Про рекомендацію до друку статей у збірнику наукових праць «Економічний простір» № 189, 2024 рік.
 
 Вчена рада продемонструвала здатність аналізувати, приймати важливі рішення, діяти.
?>
вверх