16.02.2023

В сім’ї науковців прибуло

спеціалізованій докторській вченій раді Д08.085.01 при Придніпровська державна академія будівництва та архітектури вперше в Україні відбулися захисти дисертацій за спеціальністю 05.26.01 “Охорона праці” відповідно до нових правил присудження наукових ступенів.
Докторську дисертацію на тему “Наукові основи оцінки шкідливих факторів та захисту працівників на об’єктах паливно-енергетичного комплексу” представила Вікторія БІЛЯЄВА. Кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення ризик-орієнтованого підходу до оцінювання умов праці на основі впровадження інтегрального показника” представила Євгенія ГРИГОР’ЄВА (науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Олег ТРЕТЬЯКОВ). Захисти пройшли у повній відповідності до процедури, затвердженої Міністерство освіти і науки України. На усі складні питання присутніх та зауваження опонентів здобувачі змогли докладно та вичерпно відповісти.
Підсумовуючи результати, голова спеціалізованої вченої ради, ректор ПДАБА, доктор технічних наук, професор Микола САВИЦЬКИЙ зазначив:
“Хочу відмітити високий науковий рівень методів досліджень, застосованих у дисертаціях, та важливе практичне значення одержаних результатів. Вдячний офіційним опонентам, які взяли на себе труд щодо рецензування робіт. Особлива подяка завідуючому профільної кафедри нашої академії доктору технічних наук, професору Анатолію БЄЛІКОВУ. Його консультації та фахова допомога дозволили суттєво покращити представлені роботи.”
Бажаємо найшвидшого затвердження результатів захисту Міністерством освіти і науки України.
Ознайомитись із дисертаціями можна в бібліотеці ПДАБА і на сайті за посиланням:
?>
вверх