13.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

13.05.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 311-л від 17 квітня 2019 р.

Строк роботи комісії з 13 травня по 15 травня 2019 року включно.

 

Склад комісії:

 

САХНО Володимир Прохорович – завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 

ЦИМБАЛ Сергій Володимирович – доцент  кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук.                

 

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

 

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх