14.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки                     6.060102 «Архітектура»

13.05.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№311-л від 17 квітня 2019 р.

Строк роботи комісії з 13 травня по 15 травня 2019 року включно.

 

Склад комісії:

 

НІКОЛАЄНКО Володимир Анатолійович – завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,  доктор архітектури, професор, голова комісії;

 

ЧЕРКАСОВА Катерина Тимофіївна – завідувач кафедри реконструкції та реставрації архітектурних об’єктів Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктор архітектури, доцент.

 

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

 

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх