27.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування»

27.05.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки                   6.050503 «Машинобудування»

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№367 -л від 24 квітня 2019 р.

Строк роботи комісії з 27 травня по 29 травня 2019 року включно.

 

Склад комісії:

 

ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович – завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 

СТУПНИЦЬКИЙ Вадим Володимирович – професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент.    

 

На зустрічі з керівництвом академії та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

 

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх