22.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

22.05.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки                   6.050502 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№366 -л від 24 квітня 2019 р.

Строк роботи комісії з 22 травня по 24 травня 2019 року включно.

Склад комісії:

 

ФИЛИПЕНКО Олександр Іванович – декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 ГОЛІНКО Ігор Михайлович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.    

 

 

 

 

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

 

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх