27.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

27.05.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки                     6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 429-л від 07 травня 2019 р.

 

Строк роботи комісії з 27 травня по 29 травня 2019 року включно.

 

Склад комісії:

 

ПОПОВИЧ Василь Васильович – начальник кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, доцент, голова комісії;

ДАЦЕНКО Людмила Миколаївна – завідувач кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету, доктор біологічних наук.

 

На зустрічі з керівництвом академії та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

 

Бажаємо комісії плідної роботи.

 

?>
вверх