13.05.2019

В академії працює комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи бакалаврів з напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» 13.05.2019 року

 

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 311-л від 17 квітня 2019 р.

Строк роботи комісії з 13 травня по 15 травня 2019 року включно.

Склад комісії:

ЗВАРИЧ Роман Євгенович – заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії;

 

КРУПКА Ігор Михайлович – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук.    

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх