19.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладне матеріалознавство»

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладне матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

17.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладне матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№212-л від 27.03.2019 р.

 

Термін роботи комісії з 17 квітня по 19 квітня 2019 року включно.

 

Експертна комісія у складі:

 

Лобода Петро Іванович – декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 

Мітяєв Олександр Анатолійович – професор кафедри композиційних та порошкових матеріалів і технологій Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук.

 

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

?>
вверх