22.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

22.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№212-л від 27.03.2019 р.

 

Строк роботи комісії з 22 квітня по 24 квітня 2019 року включно.

Склад комісії:

 

Шишкін Олександр Олексійович – завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 

Семко Олександр Володимирович – завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету Юрія Кондратюка, доктор технічних наук, професор.

 

?>
вверх