22.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» зі спеціальності  133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

22.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» зі спеціальності  133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№212-л від 27.03.2019 р.

 

Строк роботи комісії з 22 квітня по 24 квітня 2019 року включно.

 

Склад комісії:

 

Данильченко Юрій Михайлович – завідувач кафедри прикладної механіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент;

 

Поліщук Леонід Клавдійович – завідувач кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук.

?>
вверх