02.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

02.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№192-л від 25.03.2019р.

Строк роботи комісії з 01 квітня по 03 квітня 2019 року включно.

Експертна комісія у складі:

Кучерук Володимир Юрійович – завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор – голова комісії;

Банзак Оксана Вікторівна – завідувач кафедри нановимірювань та вимірювальної техніки Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості», доктор технічних наук, доцент.

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

?>
вверх