23.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Екологія» зі спеціальності               101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

22.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№212-л від 27.03.2019 р.

 

Строк роботи комісії з 22 квітня по 24 квітня 2019 року включно.

Склад комісії:

Волошкіна Олена Семенівна – завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

 

Параняк Роман Петрович – завідувач кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, доктор сільськогосподарських наук, професор.

 

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

Бажаємо комісії плідної роботи.

 

?>
вверх