04.04.2019

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

03.04.2019 року в академії почала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Комісія працює згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№192-л від 25.03.2019р.
Строк роботи комісії з 03 квітня по 05 квітня 2019 року включно.

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

Склад комісії:
Тимохін Віктор Олександрович – завідувач кафедри дизайну, архітектурного середовища Київського національного університету будівництва та архітектури, доктор архітектури, професор – голова комісії;

Каменський Владислав Іванович – доцент кафедри містобудування та урбаністики Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат архітектури, доцент.

?>
вверх