06.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2159-л від 28.11.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 05 по 07 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Безпека життєдіяльності».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Хворост Микола Васильович – завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, доктор технічних наук, професор,голова комісії;

Член комісії: Калда Галина Станіславівна –  завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор

?>
вверх