05.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2159-л від 28.11.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 03 по 05 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Міжнародної економіки».


Експертна комісія у складі:
Голова комісії: Журба Ігор Євгенович – завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Член комісії: Міценко Іван Михайлович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

?>
вверх