06.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2159-л від 28.11.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 05 по 07 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Фінансів і маркетингу».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Шірінян Лада Василівна – завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, доцент, голова комісії;

Член комісії: Кобушко Ігор Миколайович – професор кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор

?>
вверх