13.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2461-л від 06.12.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 11 по 13 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Інформаційно-вимірювальних технологій і систем».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Байцар Роман Іванович – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»,  доктор технічних  наук, професор,голова комісії;

Член комісії: Хімічева Ганна Іванівна –  професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну,  доктор технічних наук, професор

?>
вверх