11.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2159-л від 28.11.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 10 по 12 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Фінансів і маркетингу».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Смерічевський Сергій Францович – завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету, доктор економічних  наук, професор,голова комісії;

Член комісії: Крикавський Євген Васильович –  завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор

?>
вверх