18.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Екологія»  зі спеціальності  101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2964-л від 07.12.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 17 по 19 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Екології та охорони навколишнього середовища».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Гурець Лариса Леонідівна – доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету,  доктор технічних наук, доцент, голова комісії;

Член комісії: Кожемякін Геннадій Борисович  – завідувач кафедри прикладної екології та охорони праці Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, доцент

?>
вверх