17.12.2018

В академії працює комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми ««Архітектура та містобудування»  зі спеціальності  191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 2963-л від 07.12.2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 17 по 19 грудня 2018 року включно проходить первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі «Архітектурного проектування та дизайну».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Ніколаєнко Володимир Анатолійович – завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені  Юрія Кондратюка,  доктор архітектури, професор, голова комісії;

Член комісії: Снітко Ірина Анатоліївна – доцент кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат архітектури, доцент

 

 

?>
вверх