29.10.2018

Участь у проекті THEMPUS SEHSI

Факультет цивільної інженерії та екології приймає участь у проекті THEMPUS SEHSI, метою якого є посилення навчального потенціалу ВНЗ України за рахунок створення сучасної інфраструктури та інтеграції е-навчання; створення інтерактивної мережі університетів, підприємств, муніципальних та громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст; створення навчальних програм з розвитку містобудування, заснованих на еко-гуманістичній синергетичній взаємодії для магістрів, аспірантів та освіти протягом життя.

Методологія та навчальні матеріали курсу «Екологічне регулювання регіонального розвитку» були розроблені в рамках Європейського проекту THEMPUS SEHSI «Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної синергетичної взаємодії» консорціумом з 9 організацій-партнерів з 7 європейських країн та 5 українських вищих навчальних закладів.

В рамках проекту проведено навчальні заняття зі студентами-екологами різних курсів. Формат таких занять відрізняється від звичайного, оскільки теоретичні знання студенти отримують з посібників та інших джерел дистанційно, а в аудиторії відбуваються тематичні дискусії для поглибленого вивчення матеріалів курсу.

Відповідно до програми курсу за даним проектом передбачено підготовку українськими науковцями навчальних посібників. Авторами посібників від кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБтаА стали проф. Г. Г. Шматков, доц. А. І. Корабльова та доц. Т. Ф. Яковишина.

По закінченню навчання в рамка дисципліни «Сталий розвиток регіону» студенти та викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища підготували та представили наукові проекти щодо екологічно безпечного розвитку нашого регіону на фоні впливу промисловості та агроіндустріїї.

Багато уваги було приділено питанням екологічної реконструкції, яка є передумовою переходу до сталого розвитку регіону.

Учасники ТЕМПУС від кафедри Екології та ОНС:

Шматков Григорій Григорович – зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища,  доктор біологічних наук за спеціальністю 11.00.11 – «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»

Корабльова Алла Іванівна – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат біологічних наук за спеціальністю 03-00-16 – «Екологія»

Яковишина Тетяна Федорівна – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – «Екологія»

Спільник Наталія Василівна – асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат технічних наук за спеціальністю 21-06-01 «Екологічна безпека»

Богрєєва Анна Володимирівна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.б.н., доц. Корабльова А.І.

Жердєва Маргарита Ігорівна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.б.н., доц.. Корабльова А.І.

Романчик Дар’я Олександрівна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.б.н., доц.. Корабльова А.І.
http://erotic-massage.lviv.ua/uk/
Бугорський Дмитро Євгенович – студент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.б.н., доц.. Корабльова А.І.

 

Архангельська Людмила Валеріївна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, магістр за спеціальністю 101 «Екологія». Науковий керівник – д.б.н., проф. Шматков Г.Г.

Крячек Юлія Геннадіївна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, магістр за спеціальністю 101 «Екологія». Науковий керівник – к.с.-г.н., доц.. Яковишина Т.Ф.

Толошний Роман Ігорович – студент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, магістр за спеціальністю 101 «Екологія». Науковий керівник – к.с.-г.н., доц.. Яковишина Т.Ф.

Червінський Сергій Сергійович – студент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.с.-г.н., доц.. Яковишина Т.Ф.

Уварова Юлія Сергіївна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, бакалавр за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Науковий керівник – к.с.-г.н., доц.. Яковишина Т.Ф.

Матягіна Олена Сергіівна – студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, спеціаліст за спеціальністю 101 «Екологія». Науковий керівник – к.с.-г.н., доц.. Яковишина Т.Ф.

 

Усі учасники проекту отримали сертифікати про проходження навчального курсу, які є важливим підтвердженням професійного рівня особи.

?>
вверх