09.09.2021

Цикл практичних семінарів-тренінгів

У вересні для магістрів другого курсу, здобувачів освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність» стартував цикл практичних семінарів-тренінгів «Організаційно-управлінські процеси в будівництві». Цей тренінг покликаний підсилити практичну підготовку майбутніх фахівців, розвинути SoftSkills та компетентності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності, а також здатності спілкуватися з представниками інших професійних груп.

Специфікою цього тренінгу на освітньо-професійній програмі «Підприємницька діяльність» є фокусування на особливостях функціонування підприємств будівельної галузі, на організаційних питаннях та обґрунтуванні управлінських рішень. Для досягнення цих цілей до проведення занять академією залучено фахівця-практика, приватного підприємця, власника будівельного бізнесу Гунька Миколу Володимировича, який також брав участь у розробці навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Заняття проходять у сприятливому освітньому середовищі, орієнтованому на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, у формі діалогу та обміну думками у вирішенні практичних завдань. Як результат, здобувачам буде надана можливість оволодіти методикою та інструментальним апаратом в аналітичній, управлінській та консультаційній діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку суб’єктів господарювання у будівництві.

Побажаємо нашим магістрам успіху у засвоєнні матеріалу!

?>
вверх