28.07.2020

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВОГО ПОШУКУ

В. В. Данішевський народився у 1974 році у м. Дніпропетровську. Дотримуючись сімейної традиції (батьки закінчили ДІБІ), він в 1991 вступив, а в 1996 році закінчив навчання в ПДАБА. А ще в дитинстві він добре освоїв аудиторії і коридори ДІБІ, коли приходив на роботу до батька, доцента кафедри теплотехніки та газопостачання Валентина Петровича Данішевського. І мама, Алла Миколаївна, закінчила ДІБІ, і працювала в управлінні будівництва та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації. Так що з визначенням професії і вузу у В. Данішевського сумнівів не було. ДІБІ і тільки ДІБІ. Майже відразу він захопився науковою роботою. Під керівництвом професора І. В. Андріанова занурився в дослідження в області механіки твердого тіла. За час навчання студент Данішевський підготував п’ять публікацій за результатами своїх досліджень. Виступив на двох міжнародних конгресах в Москві (1994 і 1996). Його робота була нагороджена міжнародним студентським грантом Міжнародної Соросівської програми підтримки освіти в галузі точних наук.

Успіхи студента були помічені і після закінчення навчання, в 1996 році його залишили на кафедрі опалення та вентиляції в якості стажиста-викладача. А потім восени цього ж року Владислав Валентинович успішно склав іспити і став аспірантом. Його науковим керівником був професор І. В. Андріанов. Працюючи захоплено і інтенсивно, він достроково написав і захистив в 1999 році кандидатську дисертацію. А в 2000 році став доцентом своєї кафедри. До цього часу у молодого викладача і вченого було вже опубліковано 28 наукових робіт, причому 9 з них вже після захисту дисертації.

Географія його виступів на міжнародних конференціях і семінарах постійно розширювалася. Продовжуючи активну наукову діяльність, В. В. Данішевський виступав з доповідями в Латвії, Німеччини, Польщі, Франції, Люксембурзі. Він побував на стажуваннях у Франції і Німеччині. При цьому Владислав Валентинович брав активну участь в житті рідної академії, обирався головою ради молодих вчених, членом профкому. У 1999 році отримав премію Президії НАН України за кращу серію наукових робіт молодих вчених. А потім продовжив свої дослідження і вступив до докторантури.

Його наукові акценти змістилися в область матеріалознавства. Науковим консультантом по докторської дисертації В. В. Данішевського став професор В. І. Большаков. Під його керівництвом у 2008 році Владислав Валентинович успішно захистив у 34 роки докторську дисертацію. Захопленість професією, незвичайні працездатність, цілеспрямованість, зібраність, організованість і навіть професійна одержимість, як і раніше, допомагали йому не зупинятися в роботі ні на хвилину.

З 1999 – 2011 рр. працював асистентом, доцентом та професором кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища. У 2011 – 2019 рр. – професор кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, а потім – завідувач цієї ж кафедри. Поєднував свою активну роботу на кафедрі з 9 січня 2019 року з роботою проректора з наукової роботи. Сьогодні проф. В. В. Данішевський продовжує свою успішну роботу завідувача кафедри будівельної механіки та опору матеріалів і радника ректора з наукової роботи.

За 24 років (1996 – 2020 рр.) ним пройдені чисельні щаблі науково-педагогічної кар’єри: викладач-стажист, асистент, кандидат технічних наук, доцент, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи академії, радник ректора з наукової роботи, завідувач кафедри будівельної механіки та опору матеріалів. Не вагаючись і не розтрачуючись на дрібниці, кожний день і час проф. В. В. Данішевський робить свою улюблену справу. І тому живе із захопленням, зі смаком, на повну силу, заражаючи студентів і колег своєю впевненістю у можливість зробити багато і принести велику користь. І дійсно, на всіх етапах своєї діяльності він був надзвичайно зосередженим, активним та винахідливим. Тому він завжди ставить значні цілі, добивався і сьогодні добивається значних результатів.

Галузь наукових інтересів В. В. Данішевського: механіка неоднорідних конструкцій та композиційних матеріалів, динамічні властивості акустичних кристалів та метаматеріалів, нелінійна динаміка, асимптотичні методи в задачах будівельної механіки.

Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000); стипендією фонду Гумбольдта (2001); стипендією НАТО (2003); реінтеграційним грантом НАТО (2005); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом Аахена, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015). Нагороджений званням почесного наукового співробітника ім. Кармана Технічного університету Аахена (2018).

Проходив довгострокові наукові стажування за кордоном у Технічному університеті Аахена, Німеччина (2001 – 2002); в Університеті Руан, Франція (2003 – 2004); у Кілському університеті, Великобританія (2015 – 2017).

Опублікував 4 монографії та більше 120 статей; 66 робіт індексовані у Scopus. Індекс Ґірша складає 16 (за даними Scopus) та 19 (за даними Google Scholar). Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. Підготував трьох кандидатів наук.

Про міжнародне визнання наукових результатів В. В. Данішевського свідчать публікації його статей в провідних світових журналах, таких як Proceedings of the Royal Society A, European Journal of Mechanics, Nonlinear Dynamics, International Journal of Solids and Structures, Journal of Sound and Vibration, Mechanics and Mathematics of Solids, Composite Structures, Mechanics of Materials, Acta Mechanica, International Journal of Mechanical Sciences, Wave Motion та інших. Дві монографії опубліковано у найпрестижніших міжнародних виданнях Springer та Wiley.

Окрім власної науково-дослідної роботи В. В. Данішевський успішно бере участь у рецензуванні, підготовці науково-дослідних розробок своїх колег. Він є заступником голови спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій, членом конкурсної комісії щорічного обласного конкурсу проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині”, членом Європейского товариства механіків EUROMECH. Рецензує статті для міжнародних наукових журналів Applied Mathematical Modelling, Journal of Sound and Vibration, Mathematical Problems in Engineering, Meccanica, Mechanics and Mathematics of Solids, Modelling and Simulation in Engineering, Thin-Walled Structures.

Можна сказати, що щаслива, лагідна доля знайшла В. В. Данішевського. А можна сказати, що сам він збудував і сьогодні продовжує класти різнобарвні, педагогічні, наукові, дослідницькі камінці, розбудовуючи стіни своєї долі.

Т. А. Шпаковська,

провідний інженер ректорату

?>
вверх