18.04.2022

Суміжний захист дисертаційних робіт (доктора та кандидата технічних наук)

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.26.01 – охорона праці Налиська Миколи Миколайовича
(дата захисту – 12 грудня 2019 року, дата затвердження – 26 лютого 2020 року)

 Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці Крекніна Кирила Андрійовича
(дата захисту – 11 грудня 2019 року, дата затвердження – 26 лютого 2020 року)

Колектив кафедри БЖД  Придніпровської державної академії будівництва та архітектури щиро вітають Миколу Налисько і Кирила Крекніна та їх наукового керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри БЖД  Бєлікова Анатолія Серафимовича з успішними захистами дисертацій на здобуття  наукових  ступенів  доктора  та  кандидата технічних наук  за  спеціальністю 05.26.01 – охорона праці.

?>
вверх