16.02.2020

Сучасні педагогічні технології в освіті

29 січня – 31 січня 2020 року на базі Національного технічний університету «Харківський політехнічний інститут» проводилася ХVІI Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».
Школа проводилася у формі педагогічних майстерень за напрямками: STEM – лабораторій, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керували провідні викладачі і спеціалісти НТУ «ХПІ», UNIT Factory Kharkiv та інших провідних освітніх установ. Учасниками школи-семінару стали провідні фахівці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Г. Євсєєва, В. Бабенко (Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій), Є. Морозова (економічний факультет), Д. Нечипоренко, Є. Протасова (будівельний факультет).

Вони стали учасниками педагогічних майстерень та майстер-класів:

Мотивація як метод активізації інженерної творчості; Стратегія і тактика розвитку системи електронного навчання закладу освіти; Розвиток конфліктологічної компетентності викладачів засобами активного навчання; Інструменти гейміфікації для підвищення мотивації студентів до навчання; Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі; Використання сучасних хмарних сервісів при проведенні ігрових занять у навчальній проектній діяльності; Кар’єрні навички в 21 столітті – глобальні виклики.

Учасники школи- семінару, взявши участь у дискусійних темах, стали експертами в обраній тематиці, підтвердивши свій рівень сертифікатом.

?>
вверх