08.04.2020

Створення університетської системи академічної доброчесності

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти затверджені Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності.

Документ пропонує менеджменту, професорсько-викладацькому складу та здобувачам вищої освіти об’єднатись задля досягнення спільної мети — отримання конкурентоспроможного на ринку праці випускника або перспективного молодого вченого, який у своїй роботі буде керуватись принципами академічної доброчесності.

Університетська система забезпечення академічної доброчесності — обов’язковий елемент внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Є багато питань, які мають бути врегульовані:

Із яких взаємопов’язаних блоків повинна складатись університетська система забезпечення академічної доброчесності?

Хто повинен здійснювати контроль та управління всією системою на загальноуніверситетському рівні та її складовими на локальному (інститутському, кафедральному) рівні?

Чи повинен у ЗВО існувати структурний підрозділ, який опікується цією проблемою?

Хто несе відповідальність за порушення академічної доброчесності і хто уповноважений приймати рішення про призначення виду відповідальності за різні види порушень?

Які порушення академічної доброчесності властиві освітньо-науковій діяльності у ЗВО та хто і в якій мірі повинен відповідати за ці порушення?

 

У затверджених НАЗЯВО Рекомендаціях здійснено спробу перейти від роз’яснення суті академічної доброчесності та просвітницької діяльності – до конкретних рішень.

 

Університетська система забезпечення академічної доброчесності покликана попередити порушення, а не боротись з його наслідками. Усвідомлення цієї тези стане основою створення успішної системи забезпечення академічної доброчесності у ЗВО.

 

Детальніше

 

?>
вверх