21.05.2019

СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ АРХІТЕКТУРИ ПРИДНІПРОВ’Я У ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

Питання про утворення окремого музейного закладу з історії архітектури м. Дніпро та області назрівало вже кілька десятиліть.

Існуючі основні музейні експозиції, зокрема Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького та Дніпропетровського художнього музею, практично не торкаються історико-архітектурних питань. В експозиції ДНІМ ім. Д.І. Яворницького представлені декілька графічних матеріалів щодо генеральних планів міста Катеринослава та основних споруд міста XIX – XX ст. Проте вони не дають системного уявлення про розвиток архітектури на теренах міста та регіону.

З іншого боку, багаті та розмаїті традиції Придніпровської архітектурної школи вимагають музеєфікації. Саме тому заслухавши та обговоривши інформацію ректора проф. Савицького М.В. про засідання Робочої групи 20 березня щодо створення Музею архітектури Придніпров’я, Вчена рада ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» ухвалила рішення. Серед яких найважливіші:

 1. Створити Музей архітектури Придніпров’я ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», виділивши приміщення для музейної експозиції.
 2. Звернутися до місцевих органів самоврядування, зокрема міського голови міста Дніпро Б. Філатова, про культурно-духовну та фінансову підтримку означеного заходу.
 3. Звернутися до адміністрації Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького про надання наукової та методичної допомоги у створенні та організуванні означеного музею.
 4. Постійно діючій комісії звернутися до громадськості міста, зацікавлених осіб, випускників академії, Спілки архітекторів міста, Агентства розвитку Дніпра щодо допомоги, сприяння створенню та організуванню музею.
 5. Для координації та організування роботи зі створення Музею створити постійну діючу робочу групу до якої залучити фахівців академії, міста та області:
 6. Савицький М. В., ректор ДВНЗ ПДАБА (голова);
 7. Заяць Є. І., проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку (заступник голови);
 8. Челноков О. В., декан архітектурного факультету (заступник голови);
 9. Євсєєва Г. П., завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності (відповідальний секретар);
 10. Невгомонний Г. У., завідувач кафедри архітектурного проектування і дизайну – член комісії;
 11. Подолінний С. І., старший викладач кафедри архітектурного проектування і дизайну – член комісії;
 12. Волкова С. П., старший викладач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності – член комісії;
 13. Кавун М. Е., директор Дніпровського музею самоврядування (за згодою) – член комісії;
 14. Панченко В. Г., директор Агентства розвитку Дніпра (за згодою) – член комісії;
 15. Радіонов І.В., журналіст, громадський діяч (за згодою) – член комісії.
 16. Доручити Робочій групі на підставі запропонованих концепцій розпочати роботу щодо створення плану дій стосовно організації Музею архітектури Придніпров’я та Музею старожитностей.

У засіданні робочої групи взяли участь відомі архітектори та фахівці з історії міста Дніпра, зокрема Панченко В. Г., Сухоніс Ф. А, Радіонов І. В., Воробйов В. В., Харлан О. В.

Обговорення проекту створення Музею продовжується, запрошуємо до дискусії.

 

Більше світлин тут https://pgasa.dp.ua/galleries/ukr/

 

?>
вверх