07.04.2023

Спільні цілі – спільні дії

Вчора було підписано два важливих для розвитку  ПДАБА  Меморандуми.

Меморандум  про співпрацю між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури і Комунальним закладом вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради підписали відповідно ректори Микола САВИЦЬКИЙ та Віктор СИЧЕНКО.

Цим меморандумом,  зокрема,  передбачено:
– проведення профорієнтаційної роботи та організації навчальних, виробничих практик здобувачів освіти;
– проведення спільних заходів: круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, шкіл за напрямами, що становлять взаємний інтерес;
– розміщення інформації про заходи та події, банерообмін на офіційних сайтах;
– спільна підготовка та друк науково-методичних матеріалів, статей у фахових виданнях.

Також був підписаний Меморандум  про співпрацю   між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури і Дніпровським технологічним університетом «ШАГ», який засвідчили підписами ректор ПДАБА Микола САВИЦЬКИЙ та ректор ДТУ «ШАГ» Сергій ДУБРОВСЬКИЙ.

Цим меморандумом передбачено:
– участь у спільних освітніх, наукових та інно­ваційних проектах, спрямо­ваних на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес сто­рін у галузі інформаційних технологій та програмного забезпечення;
– надання академічніх консультацій з питань, що входять до компетенцій експертів обох Сторін;
– сприяння організації та проведенню двосторонніх конференцій, симпозіумів, круглих столів, майстер-класів, семінарів;
– організація стажування і обміну досвідом науково-педагогічних працівників.

Метою цих Меморандумів є співпраця  у освітній сфері, обмін досвідом під час здійснення освітньої та наукової діяльності задля  досягнення взаємної вигоди, виявлення спільного прагнення до підготовки висококваліфікованих фахівців. Спільні дії потужних партнерів обов’язково призведуть до ефекту синергії.

?>
вверх