03.07.2020

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ І КЕРІВНИКА, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК  РЕВО БОРИСОВИЧА ТЯНА

У січні 1973 р., працюючи у Дніпропетровському філіалі Інституту механіки Академії наук УРСР, Р. Б. Тян захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У цьому ж році доля вченого нерозривно сплелася з життям Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. У листопаді Рево Борисовича запросили працювати на кафедру опалення і вентиляції, а з серпня 1977 року він став на чолі кафедри планування і організації будівництва, яку беззмінно очолював 26 років.

Будучи визнаним вченим у галузі будівельного виробництва та планування будівельних і виробничих процесів, Рево Борисович неодноразово запрошувався для читання лекцій в нашій країні і за кордоном, а саме: Фінляндію, Польщу, Німеччину, Італію, Прагу, Норвегію. Під керівництвом і при особистій участі Р. Б. Тяна були підготовлені і проведені міжнародні конференції: «Технологія, організація і економіка реконструкції промислових підприємств» та «Актуальні проблеми економіки у будівельній галузі».

Квінтесенцією багаторічної і плідної праці в області народногосподарських проблем був у 1989 році успішний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Проблеми незавершеного виробництва у капітальному будівництві та шляхи їх вирішення».

Рево Борисович дуже тонко відчував перспективи розвитку вищої освіти і створив свою економічну школу нашої академії. Основні науково-дослідницькі інтереси Р. Б. Тяна були дуже різнобічними. А саме: в галузі методології фінансово-економічного проектування, фінансово-економічного моделювання будівельного виробництва, удосконалення методології управління проектами. Його незаперечний авторитет, невтомний розум, величезна праця в 1989 році дали можливість отримати вчений ступінь доктора економічних наук.

У 1990-х Рево Борисович став основоположником ідеї становлення і розвитку економічної освіти в будівельній академії, причому в традиційному закордонному розумінні – фахівці економічного профілю в будівельній галузі завжди будуть потрібні, це перспективно і дуже цінно. А в 2003 році Н. Б. Тян очолював новостворену кафедру фінансів (тепер – кафедра фінансів, обліку та маркетингу).

Рево Борисович був безперечним авторитетом в області економіки і теорії будівельного виробництва. Під його керівництвом захистилося 75 кандидатів і 10 докторів технічних і економічних наук. І кожен з них по праву може вважати Рево Борисовича своїм не просто науковим керівником, а науковим батьком. Серед них: д. т. н, проф. В. Т. Вечеров; д. т. н., проф. В. М. Кірнос; д. т. н., проф. А. І. Білоконь; д. е. н. В. Ф. Залунін; д. т. н., проф. В. Т. Шалений; д. т. н., проф. В. Р. Млодецький; д. е. н., проф. В. Ю. Божанова; к. е. н. І. С. Грабовський; к. е. н. Г. В. Разумова; к. т. н. Т. В. Данилова; к. е. н. Н. В. Дятлова та багато інших.

Працюючи під керівництвом Рево Борисовича, я не втомлювалася дивуватися його внутрішнім вогнем і нескінченною енергією. Він продовжував працювати, у нього постійно консультувалися аспіранти, докторанти та здобувачі нашого міста і всієї України (Одеса, Харків, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Сімферополь). Я ніколи не забуду, як з відкритим ротом слухала його настанови і цінні зауваження економічного напряму в період становлення кафедри. Заворожувала його здатність до обґрунтованої критики і всебічного аналізу. Після таких бесід хотілося багато читати і думати, щоб відповідати його високій планці. Це зобов’язувало рости в професійному і науковому плані.

Рево Борисович неодноразово отримував нагороди та відзнаки. У 2000 році разом з колективом однодумців він став лауреатом премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова за цикл теоретичних робіт з організаційно-технічної підготовки будівництва об’єктів. А в 2006 році за вагомий внесок у розвиток національного освіти і науки України нагороджений знаком «Відмінник освіти України», який отримав з рук міністра освіти України Станіслава Ніколаєнка.

Р. Б. Тян брав активну участь у громадському житті країни, області та міста. Він був членом експертної ради ВАК України, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, віце-президентом Ліги енергоефективності України, членом президії Координаційного центру з питань науки та технології при Дніпропетровській обласній раді, радником мера міста з питань науки.

Рево Борисович був членом трьох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові. Він автор 8 підручників, 6 навчальних посібників, 14 монографій, понад 400 наукових праць, 11 авторських свідоцтв.

Дорогий, улюблений наш Рево Борисович! Дякуємо Вам за Ваше невпинне наставництво і творчість! Все, чим щедро Ви обдаровували нас, – це зразок найвищого професіоналізму, невичерпних можливостей, рідкісного такту і людяності.

С. М. Косячевська,

к. т. н., доцент кафедри

будівельне виробництво та геодезія

Дніпровського національного університету

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

?>
вверх