05.03.2019

«СХІДНА ЄВРОПА: НАУКОВА ПЛАТФОРМА»

Рішенням Вченої Ради від 23 жовтня 2018 року було схвалено положення “Про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених «СХІДНА ЄВРОПА: НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (НТС).

Ініціатором створення НТС є к.е.н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Кононова О.Є.

Дане НТС є молодіжною громадською неприбутковою науковою організацією академії та діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

Основні завдання, які ставить перед собою НТС «СХІДНА ЄВРОПА: НАУКОВА ПЛАТФОРМА»:

  • створити базу даних перспективних творчих студентів: творчі паспорти молодих науковців;
  • створити інформаційно-методичне забезпечення: проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та університетських студентських олімпіад, конференцій тощо;
  • презентувати наукові заходи та результати науково-дослідної роботи членів товариства;
  • створити окремі організаційні одиниці, зокрема наукові товариства факультетів ДВНЗ ПДАБА.
  • якщо ти людина, яка прагне реалізувати власні ідеї та брати участь в різноманітних наукових проектах та конференціях – долучайся до Наукового товариства студентів!

Посилання для вступу в НТС:

https://docs.google.com/forms/d/1hC2KayGiMd2ClIaEeBlevag8gh6OfMfte1RePgT_ACY/edit

Відповідальні особи:

Голова НТС: студентка Мартинова Аліна

контактний телефон: 066-608-0168

email: mrtnvalina@gmail.com

Секретар НТС: Шпатакова О.Л.

контактний телефон: 099-020-1194

email: o.shpatakova@gmail.com

?>
вверх