31.01.2023

Робота комісії з етики та доброчесності у першому семестрі 2022-2023 н. р.

У продовж першого семестру 2022-2023 н. р. комісією з етики та доброчесності ПДАБА в рамках короткотермінового тематичного семінару «Корпоративна етика та академічна доброчесність: погляд студента» було організовано цикл лекцій для студентів першого курсу. Тематика лекцій була різноманітна:
1. «Академічна доброчесність – академічна культура сьогодення», лектор Галина ЄВСЄЄВА, проректор з навчально-виховної роботи (24 жовтня 2022);
2. «Перевірка на плагіат за допомогою сервісу Юнічек», лектор Світлана ДОВЖЕНКО, завідувачка відділу інформаційних технологій бібліотеки, (7 листопада 2022);
3.«Принципи академічної доброчесності», лектор Оксана ЗІНКЕВИЧ, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, голова комісії з етики й академічної доброчесності, (14 листопада 2022).

Основна мета проведення таких лекцій:
– ознайомити здобувачів освіти з принципами академічної доброчесності;
– інформуванні здобувачів вищої освіти про положення Кодексу академічної доброчесності, необхідність дотримання правил академічної етики та підвищення відповідальності за недотримання норм цитування, наслідки вчинення плагіату та інших видів академічних порушень;
– формування у них засад академічної культури й етики; забезпечення їх необхідними знаннями та інструментами, володіння якими є необхідним для дотримання вимог доброчесності.

Ці теми бентежать та цікавлять студентів завжди. Крім студентів першого курсу до семінару приєднувалися студенти інших курсів та науково-педагогічні працівники академії. Традиційно після доповіді спікера розвивалась жвава дискусія і, таким чином, з’ясовувалися питання для обговорення на наступних зустрічах. Водночас, за пропозиціями здобувачів освіти обговорювались теми академічної мобільності під час навчання, міжнародного співробітництва, розглядалися особливості написання та оформлення наукових статей, а також аргументувалася важливість здобуття якісної освіти в наш сповнений викликами час.

?>
вверх