01.04.2019

Робота акредитаційної комісії щодо акредитації освітньо-наукової програми «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
№192-л від 25.03.2019р. у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури розпочала свою роботу Експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:
Голови комісії – Поздєєва Сергія Валерійовича – головного наукового співробітника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, доктора технічних наук, професора.

Члена комісії – Федорчук-Мороз Валентини Іванівні – доцента кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету, кандидата технічних наук, доцента.

Робота комісії розпочалась з зустрічі із керівництвом академії, факультету та профільної кафедри, на яких було обговорено співпрацю та етапи подальшої роботи експертної комісії.
Строк роботи комісії з 01 квітня по 03 квітня 2019 року включно.
В рамках акредитаційної експертизи в присутності експерта проведено комплексну контрольну роботу зі спеціальності, що акредитуються для оцінювання якості рівня знань студентів.Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх