21.05.2024

Результати соціологічного опитування «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України»

Шановні колеги!

Вашій увазі презентовано результати соціологічного опитування за анкетою «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України», проведеного Інститутом вищої освіти НАПН України.

Опитування проводилося у період з 28.04.2023 до 15.05.2023 р., участь у якому взяли 2250 респондентів. Цільову групу опитування склали керівники ЗВО та керівники структурних підрозділів ЗВО, науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти українських університетів.

Представлені в аналітичній доповіді результати соціологічного опитування віддзеркалюють існуючий стан соціальної відповідальності у ЗВО України, виявляють особливості здійснення соціальної відповідальності ЗВО України в умовах воєнного часу та окреслюють перспективи розвитку соціальної відповідальності у ЗВО для цілей повоєнного відновлення України.

Аналітична доповідь буде корисною для адміністративного персоналу, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів закладів вищої освіти, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнесових та громадських організацій, заінтересованих у співпраці з ЗВО щодо розвитку соціальної відповідальності.

Аналітична доповідь знаходиться в інформаційних матеріалах.

?>
вверх