22.03.2022

Лекція на тему: “Питання походження сучасних українців, білорусів та росіян”

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності долучилася до загальноакадемічних освітніх заходів, які проводяться дистанційно в ПДАБА під час війни.

21 березня 2022 р. під час кураторської години була прочитана лекція на тему «Питання походження сучасних українців, білорусів та росіян» старшою викладачкою кафедри Світланою Волковою. На заході були присутні студенти, викладачі, гості –  усього 86 осіб.

Насамперед варто знати, що етнічні процеси, внаслідок яких сформувалися східнослов’янські народи, відбувалися складно й неоднозначно. Етнос – це стала група людей, що історично склалася, яка усвідомлює свою єдність поза економічним, соціальним, політичним та конфесійним поділом та відрізняється від подібних п’ятьма головними ознаками:
1) батьківщиною (окрема територія);
2) мовою;
3) етнокультурою;
4) темпераментом (ментальністю);
5) національною самосвідомістю.

Етнічність формується насамперед у мозку (ким ти себе ідентифікуєш), а не в крові,  оскільки в крові автохтонного населення будь-яких територій є гени всіх народів, що мешкали колись на тих самих землях. В етнокультурі українців є елементи, що прийшли від трипільців, кіммерійців, скіфів, сарматів, германців і багатьох інших народів, які мешкали на цій території в давнину. Однак український етнос народився не тоді, коли з’явилися на світ трипільський чи скіфський сегменти його етнокультури, а коли вони злилися в єдину й неповторну українську національну культуру.
Відомий археолог Леонід Залізняк виділяє три версії походження українців: трипільська, ранньосередньовічна та пізньосередньовічна (радянська). Більшість відомих українських вчених схиляється до ранньосередньовічної концепції, яку започаткував Михайло Грушевський. Безперервність україногенезу відбувається від склавинів  та антів V–VII ст. до сучасної України. Дещо пізніше формується білоруська народність під сильним впливом балтського елементу, а також російська – під впливом угро-фінських племен (меря, мурома, мещера, мордва, чудь і т. ін.) та тюркських. А давньоруська народність – це міф, створений виключно з політичних міркувань у сталінські часи, щоб «побратати» різні між собою народи та виправдати насильницьку русифікацію з метою формування штучного радянського народу.

Упродовж століть Московське царство, Російська імперія, СРСР та РФ намагаються присвоїти собі нашу давньоруську історію та територію, здійснюючи агресивну політику та розв’язуючи війни.

Наше спільне завдання – знати, пам’ятати й не допустити повторення!

?>
вверх