06.04.2020

Публікація тез доповідей студентів Десятого студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами

 

Кафедра іноземних мов ПДАБА підготувала тези доповідей Студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст» обсягом 186 сторінок.

Збірка тез опублікована 27 березня 2020р. і спрямована на формування у студентів навичок складання наукових тез іноземними мовами: англійською, французькою, німецькою, російською. Тези згруповані у три розділи: дослідження у сфері архітектури, економіки та будівництва. Кількість тез – 63.

При підготовці тез студентами були залучені консультанти – професори, доценти та викладачі ДВНЗ ПДАБА як за напрямами спеціалізації, так і з іноземних мов.

З результатами проведених науково-практичних студентських конференцій і круглих столів іноземними мовами за останні роки можна ознайомитися у доданому нижче інформаційному додатку.

?>
вверх